Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârlara ait işyerlerinin kayıt, unvan, personel, sermaye, adres gibi bilgileri ile makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgilerini gösteren, elektronik ortamda düzenlenen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan bir belgedir.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:

Kapasite Raporu;


-  Çalışma İzni / Gıda Sicili başvurularında,
-  Üretim izni alınmasında,
-  İhalelere katılmada,
-  İmalatçı belgesi alınmasında,
-  İthalat / İhracat işlemlerinde,
-  Devlet destekleri ve teşviklerden yararlanmada,
-  Sanayi Sicil Belgesi alımında,
-  Yerli Malı Belgesi alımında, vb. işlerde gerekli belgedir.

Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârlara ait işyerlerinin kayıt, unvan, personel, sermaye, adres gibi bilgileri ile makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgilerini gösteren, elektronik ortamda düzenlenen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan bir belgedir. 

Kapasite raporunun düzenlenmesi

- Kapasite raporu tasdik ücreti ilgili oda, birlik ve Konfederasyon hesabına yatırılır.

 

- Esnaf ve Sanatkâr Siciline ve odaya kayıtlı esnaf veya sanatkârın talebine istinaden, üretim konusuyla ilgili mühendis tarafından düzenlenen kapasite raporu sisteme aktarılır.

 

-Usulüne uygun düzenlenen kapasite raporu oda yetkilisi tarafından elektronik ortamda onaylanır ve odanın bağlı olduğu birliğe gönderilir.

 

-Kapasite raporu, birlik yetkilisi tarafından incelenir, eksiksiz ve usulüne uygun ise onaylanır.

 

- Kapasite raporu, Birliğin onayını müteakip, Konfederasyonda kapasite raporu ile ilgili işlemleri yürütmekle görevli birim uzmanları tarafından incelenir ve uygunsa onaylanır.

 

-Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, elektronik ortamda onaylanan kapasite raporlarından 2 nüsha çıktı alınarak kapasite raporunun bir adedi üyeye verilecek ve 1adedi de odada muhafaza edilecektir.